Det kan bli fler damer inom byggbranschen

Tjejer vill också bygga. Det finns siffror från Skolverket som visar att det blir allt fler tjejer som söker sig till Bygg- och anläggningsprogrammet. År 2020 var det 815 tjejer som sökte till programmet. Det är en uppgång med flera hundra sedan 2019. Det kan finnas flera anledningar till detta.

Byggbranschen utvecklas ju med många intressanta arbetsroller. Frågor omkring miljö och hållbarhet kan vara sådant som får fler att intressera sig för byggbranschen. Det är också så att fler överlag är intresserade av att plugga bygg. Ansökningar från killar har också ökat under de senaste åren.

Att byggbranschen får fler tjejer är säkert bara positivt. Det är ju både män och kvinnor som ska bo i och använda de installationer som planeras och byggs. Då är det inte dumt att det finns både gubbar och gummor med under byggutvecklingen.