Arbetsmiljöverket kan slå till

Det är bra att Arbetsmiljöverket jobbar med tillsyn och visst kan de slå till om det visar sig att svenska byggföretag inte håller sig till regler om arbetsmiljö. Ett typiskt problem som kan uppstå är att byggarbetare jobbar med asbest på ett sätt som inte är tillåtet.

Hösten 2019 slog Arbetsmiljöverket till mot en byggplats i Ekeby som ligger i Bjuvs kommun. Det visade sig att byggplatsen hade eternitbitar med asbest. Resterna kom från en tidigare rivning av ett tak.

Asbest kan vara livsfarligt

När asbesten upptäcktes förbjöds vidare arbete på plats med omedelbar verkan. Asbest är verkligen inget att leka med. Det är ett ämne som kan orsaka allvarliga sjukdomar. Just inom byggbranschen är det inte helt ovanligt att arbetare riskerar utsättas för asbest och då är det bra att Arbetsmiljöverket kan rycka in.

Senare exempel på asbest-stängningar

År 2020 var det ett företag i Norrland som fick kritik av Arbetsmiljöverket. Det visade sig att de inte hade kunskaperna som krävs för att jobba med asbest. Med otillräcklig koll av om asbest finns i material får byggbolag inte jobba vidare.

Det räcker inte att man testar material för att se om de har asbest. De som jobbar på plats måste också förstå hur asbest ska hanteras på rätt sätt. Byggbolag måste också erbjuda de som kan ha utsatts för ämnet läkarundersökningar.

Viktigt med tillsynen

För byggbolag är det viktigt att förstå att reglerna är till för att följas. Det här är en tuff bransch som det är med en hel del arbetsskador och till och med regelbundna dödsfall till följd av olyckor på jobbet. Att Arbetsmiljöverket slår till kan ses som en stor fördel för de som jobbar på bolagen som inte inser hur viktigt det är att jobba säkert.