Påverkade pandemin arbetsolyckor under 2020

År 2020 såg annorlunda ut på arbetsplatser helt enkelt för att folk stannade hemma för att jobba. Tidiga studier visade att färre dog i arbetsrelaterade olyckor under 2020. Det verkar alltså som att arbete hemifrån har varit positivt ur denna synvinkel.

Men inom bygg har det inte sett ut på detta vis. Lika många som vanligt har skadat sig eller dött av arbetsolyckor inom byggsegmentet. Detsamma kan sägas om branscher som jordbruk, tillverkningsindustri och transport.

Går inte att bygga hemifrån

En förklaring på varför byggsektorns olycksrelaterade dödsfall inte har minskat under pandemin är ganska enkel. Det går ju inte att sköta byggjobb hemifrån. Den som kan jobba hemifrån med planering och utveckling är ju inte personen som riskerar att skada sig på arbetsplatsen.

Det skulle möjligen kunna vara så att de som jobbar med bygge i utsatta lägen drar nytta av att trafiken har minskat då folk stannar hemma. Det här kan vara av intresse att se lite närmre på under 2021 då vi har fler siffror till hands.

I Sverige dör cirka en person i veckan på arbetsplatsen. Byggbranschen bidrar med en hel del av dessa fall vilket kanske inte är så konstigt. Det krävs fortfarande en hel del arbete inom arbetsmiljö för denna sektor för att sänka siffrorna.