Är vindkraften verkligen en bra lösning?

Vindkraften kan ses som perfekt i ett land som Sverige där det finns gott om platser där det blåser. Ett mindre vindkraftverk för hemmabruk kanske är en fantastisk lösning om du bor långt ute i skogen där det finns gott om plats för detta.

Men om vi ser på det som har hänt under de senare åren med vindkraften i Sverige så är det inte längre lika uppenbart att vindkraft är bättre än till exempel kärnkraft. Det har nämligen visat sig att vindkraftverken inte alls är lika effektiva och att de ställer till med en hel del problem.

Människor och djur störs

Där vindkraftverken står är det inte lätt att vara en fågel eller en fisk. Djurlivet störs av dessa installationer som tar enormt mycket plats. De är inte ensamma om att tycka att vindkraften är ett elände.

Folk som bor nära vindkraftverken lider av oljudet som de skapar. Det kan vara så illa att det inte ens går att bo kvar. Om vindkraften ska folk att flytta kan det tänkas att det här ändå inte är så smart som först tänkt.

När det inte blåser blir det ingen el

En annan sak som är rätt uppenbar men som ändå inte tycks vara i fokus när vindkraften diskuteras är att det inte alltid blåser. Dagar då vinden står stilla genereras ingen el. Då måste vi få den någon annanstans från. Det kan innebär att vi importerar el som är tillverkad på helt andra sätt.

Faran med ras

Under 2020 kunde vi se faran med enorma vindkraftverk på flera hundra meter som rasar. Att de står ute i naturen är inte samma sak som att ingen riskerar skadas. När ett vindkraftverk faller är det som en missil, en större bomb. Det kan bli otroligt trista konsekvenser.

Skrämmande om en sådan här kommer flygande…

Kostnaderna är enorma

Kostnaderna för underhåll är inte alls små. De kan till och med bli så stora att det inte alls kan tyckas vara skäligt att kraften hämtas från vinden. Det här är sådant som vi nu med säkerhet vet. Och frågan är om vi inte ska omvärdera behovet av att bygga nya vindkraftverk då det ändå tycks finnas så stora problem med dessa.